1. en
 2. pl

ZGŁOSZENIE REFERATU

WYTYCZNE OGÓLNE

 

 • Wszyscy zainteresowani prezentacją referatu proszeni są o zgłoszenie uczestnictwa w 46. KKBN na Formularzu ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA oraz dodatkowo przekazania informacji na temat treści referatu za pomocą Formularza ZGŁOSZENIE REFERATU (formularz elektroniczny). 

 

 • Korzystając z elektronicznego formularza sugerujemy wykorzystanie wzorcowych plików edytowalnych, uwzględniających rekomendacje dla Autorów, dostępnych w zakładce REJESTRACJA:

  • streszczenie i słowa kluczowe w wersji polskiej i angielskiej oraz informacje o współautorach pracy – plik WZÓR STRESZCZENIA

  • pełna wersja artykułu – plik WZÓR REFERATU

 

 • Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia referatu, należy przesłać wydrukowany i podpisany skan formularza elektronicznego oraz pełną treść referatu do Komitetu Naukowego. Kwalifikacja do poszczególnych sesji tematycznych i formy prezentacji preferowanej przez Autora następuje po recenzji pracy. Autor zostanie poinformowany o tym fakcie z właściwym wyprzedzeniem.

 

 • Autorzy nie zainteresowani publikacją referatów proszeni są o przygotowanie jednostronicowego streszczenia w języku polskim i angielskim o liczbie do 1000 znaków każdej z wersji i przesłanie go wraz z niniejszym wypełnionym formularzem zgłoszenia referatu dostępnym na stronie 46. KKBN 


WYTYCZNE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI REFERATÓW

 

 • Autorzy zainteresowani publikacją referatów przygotowują tekst zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dla autorów - druk w PS: zobacz TUTAJ druk w BNiD: zobacz TUTAJ

 

 • Referaty po przejściu procesu recenzji zostaną opublikowane na łamach czasopisma naukowo-technicznego pt. "Badania Nieniszczące i Diagnostyka" lub "Przegląd Spawalnictwa

 

 • Za opracowanie merytoryczne i redakcyjne odpowiedzialni są autorzy referatów - zaleca się wykorzystanie wzorcowych druków - dostępnych w zakładce DO POBRANIA.

 

 • Formularz zgłoszenia referatu (dostępny na stronie 46. KKBN), oraz referat wraz z plikami graficznymi zawierającymi rysunki prosimy przysyłać pocztą elektroniczną na adres biura konferencji (kkbn46.simp@gmail.com) oraz/lub do Przewodniczącego Komitetu Naukowego w terminie podanym na stronie 46. KKBN.

 

 • Szczegółowe informacje na temat terminów i innych wytycznych szczegółowych będą dostępne na stronie konferencji.

KLIKNIJ BY ZGŁOSIĆ REFERAT

 

Created in WebWave CMS 

by Grzegorz Wojas

AKTUALNOŚCI